Müügitingimuste kehtivus

1) Müügitingimused kehtivad kaptengrant.ee Veebipoest ostja (edaspidi: Klient) ja ettevõtja Kapten Grant OÜ (edaspidi: Veebipood) vahel kaupade ja teenuste ostmisel.

2) Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad kaptengrant.ee Veebipoest toodete ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad võlaõigusseadus (edaspidi VÕS), tarbijakaitseseadus (edaspidi TKS) ja teised õigusaktid.

3) Veebipood kaptengrant.ee jätab endale õiguse teha müügitingimustes muudatusi. Nimetatud muudatusi kajastatakse veebilehel kaptengrant.ee.

Hinnainfo

1) Kõik kaptengrant.ee Veebipoes toodud müügihinnad sisaldavad käibemaksu 20%.

2) Ostusummale lisandub transporditasu vastavalt Kliendi valitud tarneviisile (kullerteenus Tallinnas 4,90€, Tartus 5,90, muu Eesti 9,70€).

3) Hinnad kehtivad tellimuse vormistamisest kuni vormistatud tellimuse maksetähtaja aegumiseni.

4) Kui tellimus on esitatud enne müügitingimuste või hindade muutmist, kohaldatakse Kliendi ja Kapten Grant OÜ vahel tekkinud õigussuhetele tellimuse vormistamise ajal kehtinud tingimusi.

5) Veebipood kaptengrant.ee jätab endale õiguse teha müügihindades muudatusi. Nimetatud muudatusi kajastatakse veebilehel.

Tellimuse vormistamine

1) Lisage soovitud tooted ostukorvi.

2) Tellimuse vormistamiseks vajutage kõigepealt ostukorvis lingile „Vormista tellimusˮ.

3) Järgnevalt tehke valik, kas soovite tellimuse sooritada ühekordselt või püsikliendina.

4) Tellimuse vormistamise lehel täitke nõutud andmeväljad, valige Teile sobiv toodete kohaletoimetamise viis ja vajutage lingile „Tellimus koos maksekohustusegaˮ. Seejärel kuvatakse ekraanile arve, mille saate tasuda mugavalt pangalingi (Swedbank, SEB, Luminor, LHV Pank, Coop Pank) kaudu või krediitkaardiga (Visa, Mastercard). Andmed euromakse sooritamiseks koos kõigi kehtivate riiklike maksudega ja lisanduvate tasudega leiate pärast tellimuse kinnitamist ekraanile kuvatud arvelt. Makstud arve saadetakse pärast tasumist Kliendi sisestatud e-posti aadressile.

5) Täitke andmete ja tellimuse kinnituse leheküljel olevad lahtrid tähelepanelikult, sest esitatud informatsiooni täpsusest ja õigsusest sõltub Teie ostetud toodete kiire ja tõrgeteta kohaletoimetamine ning hilisem vaidluste ja pretensioonide lahendamine.

6) Veebipoes sooritatud tellimusi käsitletakse tööpäevadel E−R 9.00−16.00. Kui tellimus esitatakse pärast kella 14.00 vormistatakse tellimus järgneval tööpäeval.

Müügilepingu jõustumine

1) Kauba müügilepinguga kohustub Veebipood kaptengrant.ee andma Kliendile üle olemasoleva, valmistatava või Veebipood kaptengrant.ee poolt tulevikus omandatava kauba ning tegema võimalikuks omandi ülemineku Kliendile, Klient aga kohustub kaptengrant.ee Veebipoele tasuma kauba eest esitatud arvel näidatud summa ja võtma kauba vastu.

2) Tellimused, mille eest ei ole tasutud, annulleeritakse 1 päeva möödudes alates tellimuse vormistamisest.

3) Müügileping jõustub pärast Kliendi tehtud makse laekumist Veebipoe pangakontole.

Kohaletoimetamine

1) Pärast müügilepingu jõustumist komplekteerib Veebipood kaptengrant.ee tellimuse ning annab selle kohaletoimetamiseks üle ettevõtte logistikapartnerile AS Est-Trans Kaubaveod Väike-Viigi 4, Haapsalu 90502, Eesti. E-post: esttrans@esttrans.ee

2) Kohaletoimetamise maksimaalne tarneaeg 2-3 tööpäeva. Kohaletoimetamise tähtajad kehtivad tellimuse summa laekumise hetkest Veebipoe pangakontole.

3) Viivitusteta kohaletoimetamiseks tuleb olla hoolas ning tellimuse vormistamisel esitada kohaletoimetamise andmete sisestamisel tõele vastavad ning kehtivad andmed.

4) Veebipood kaptengrant.ee ei vastuta kauba kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kaup on logistikapartneritele üle antud õigel ajal, kuid kohaletoimetamise viibimine on tingitud asjaoludest, mida veebipood kaptengrant.ee ei saanud mõjutada ega ette näha.

Toodete kontroll ja toodete kahjustumise või kadumise riski üleminek

1) Tellimuse kättesaamisel on Kliendil kohustus kontrollida toodete vastavust arve-saatelehele. Mittevastavad tooted (nt rikutud/praak tooted, mittetellitud tooted, sobimatud asendustooted jms) märgitakse arve-saatelehele, mis jääb logistikafirmale, või teavitatakse e-posti (info@mereannid.ee) teel Veebipoe klienditeenindust.
2) Kui toodete kontrollimisel ilmneb, et toodete hulgas on mitte tellitud, defektseid, katkises pakendis tooteid, tuleb sellest koheselt teavitada Veebipoe klienditeenindust e-posti (info@mereannid.ee) teel või telefonil +372 605 4490. Tellimuse kättesaamisel logistikafimalt tuleb vastuvõtmisel avastatud puudustega ja mittetellitud tooted koheselt tagastada logistikafimale.
3) Kaupade kahjustumise või kadumise risk läheb üle kliendile kättesaamisest.

Tagastamisõigus

1) Pärast tellimuse kättesaamist on Kliendil õigus e-poes sõlmitud lepingust taganeda põhjust avaldamata 14 päeva jooksul.
2) Kauba tagastamiseks tuleb esitada kauba ostust taganemise avaldus, mille vormi leiab SIIT ning saata see aadressile info@mereannid.ee hiljemalt 14 päeva jooksul kauba kättesaamisest. Tagastatavad tooted tuleb üle anda logistikafirmale või Kapten Grant OÜ väljastuspunkti.
3) Toodete tagastamisega seonduvad kulud kannab Klient.
4) Kliendil on õigus lepingust taganeda, kui tooted on kasutamata ja rikkumata, sh originaalpakendis. Soovitame Kliendil kõik tooted, mida ta soovib tagastada, toimetada Veebipoeni ühe korraga ja originaal-transpordipakendis.
5) Vastavalt võlaõigusseadusele ei kehti taganemisõigus toodetele, mida oma olemuse tõttu ei saa tagastada, sealhulgas:
5.1 jahutatud ja külmutatud tooted ning kiiresti riknevad (s.t märgistusega „Kõlblik kuni …“) tooted

6) Tagastamisele kuuluva kauba seisukorra halvenemisel vastutab Klient kauba tarbimisest tingitud väärtuse vähenemise eest üksnes juhul, kui ta on kaupa tarvitanud muul viisil, kui on vaja kauba olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks. Et veenduda kauba olemuses, omadustes ja toimimises, peaks Klient käsitsema ja kasutama kaupa üksnes nii, nagu tal lubataks seda tavapäraselt poes teha.

10) Veebipood kaptengrant.ee tagastab taganemisavalduse kättesaamisel Kliendile viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva möödumisel, kõik Kliendilt lepingu alusel saadud tasud, muu hulgas Kliendi kasutatud kauba kättetoimetamise kulud, v.a juhul, kui Klient on sõnaselgelt valinud ettevõtja pakutud kõige odavamast kauba kättetoimetamise viisist erineva kättetoimetamise viisi, ei pea Veebipood Kliendile tagastama kulu, mis ületab tavapärase kättetoimetamise viisiga seotud kulu.

Vääramatu jõud

1) Veebipood kaptengrant.ee ei vastuta Kliendile tekitatud kahjude või kauba kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või kauba kohaletoimetamise viibimine on tingitud asjaoludest, mida Veebipood kaptengrant.ee ei saanud mõjutada või ette näha.

Isikuandmete töötlemine

1) Klient annab Veebipoes andmeid sisestades ning vastava kinnitusega õiguse koguda ja töödelda Kliendi isikuandmeid (nimi, kontakttelefon, paki kättetoimetamise ja/või kodune aadress, e-postiaadress) ning edastada logistikapartnerile isikuandmeid kauba kohaletoimetamiseks.

2) Veebipoel kaptengrant.ee on õigus kasutada Tarbija elu- või asukoha aadressi reklaami ja muu informatsiooni edastamiseks Kliendile.

3) Kliendil on igal ajal õigus keelata oma isikuandmete kogumine ning kasutamine, välja arvatud juhul, kui see on vajalik lepingust tuleneva nõude sissenõudmiseks või kauba kohaletoimetamiseks.

4) Elektrooniliste isikuandmete kasutamine otsepostituseks toimub ainult siis, kui Klient on selle jaoks andnud eraldi nõusoleku veebilehel kaptengrant.ee (link otsepostituse mooduli juurde)

5) Krüpteeritud andmeside pankadega ostude eest tasumisel tagab Kliendile personaalsete pangatunnuste turvalisuse ja neile puudub ka Veebipoel ligipääs.

Pretensioonide esitamise kord

1) Veebipood kaptengrant.ee vastutab Kliendile müüdud kauba lepingutingimustele mittevastavuse või puuduste eest, mis ilmnevad kuni 14 päeva jooksul, alates kauba üleandmisest Kliendile.
2) Kliendil on õigus puuduse ilmnemisel pöörduda hiljemalt kuu aja jooksul Veebipood kaptengrant.ee poole, esitades arve, mille alusel kauba ostu eest tasuti.

3) Kaubal puuduse ilmnemisel palume lõpetada kauba tarbimise.

4) Puudusega kauba asendamise lepivad Veebipood kaptengrant.ee ja Klient omavahel kokku. Asendamise kulud katab veebipood kaptengrant.ee.

5) Veebipood kaptengrant.ee ei vastuta Kliendi süül kaubal tekkinud puuduste eest, mis on tekkinud kauba mittenõuetekohase hoiustamise või mitte eesmärgipärase tarbimise tulemusena.

6) Toote nõuetele mittevastavuse või puuduste ilmnemisel palume edastada e-postiaadressile info@mereannid.ee pretensiooni, kus on märgitud tellimuse esitaja nimi, kontakttelefon, tellimuse number ja kauba tingimustele mittevastavuse või puuduse täpne kirjeldus.

7) Pretensioon kauba nõuetele mittevastavuse või puuduste avastamise kohta peab olema esitatud kuu aja jooksul alates kauba nõuetele mittevastavuse või puuduse avastamisest.

8) Kõik pretensioonid vaadatakse läbi ja Kliendiga võetakse ühendust esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul alates pretensiooni kättesaamisest.

9) Klienidl on õigus nõuda Veebipoelt kaptengrant.ee ostuhinna alandamist või lepingu lõpetamist ja kauba eest raha tagasi nõuda, kui Veebipoel kaptengrant.ee ei ole võimalik kaupa asendada või asendamine ebaõnnestub. Veebipood kaptengrant.ee ei ole kauba asendust mõistliku aja jooksul korraldanud ja Kliendile on tekitatud põhjendamatuid ebamugavusi.

Kliendil on õigus pöörduda Tarbijakaebuste komisjoni poole

1) Kui Veebipood on keeldunud Kliendi kaebust lahendamast või Klient ei ole nõus Veebipoe pakutud lahendusega ja leiab, et on rikutud Tema õigusi või kahjustatud Tema huve, võib Klient esitada kaebuse Tarbijakaebuste komisjonile Tarbijakaitseameti kaudu või kohtule. Klient võib esitada kaebuse ise või esindaja kaudu. Tarbijakaitse komisjoni andmed on toodud Tarbijakaitseameti kodulehel, Euroopa Liidu liikmesriikides tekkivate probleemide lahendamiseks pöörduda Euroopa Liidu tarbijate Nõustamiskeskusse.